service-17-3.jpg
Bezpieczna wysyłka
Profesjonalnie zapakowana
service-18-3.jpg
ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE
801 009 509 | +48 95 7377771
service-19-3.jpg
SYSTEM RABATOWY
Dla stałych klientów
service-20-3.jpg
CERTYFIKATY
Gwarancja najwyższej jakości

Impregnat weber.tec 773 - transparentny

363,49 zł

Środek impregnujący weber.tec 773 to przezroczysty i hydrofobowy preparat na bazie siloksanu. Służy do zabezpieczenia elewacji i innych konstrukcji przed wnikaniem wody i będącym tego skutkiem powstawaniem plam, wykwitów oraz rozrostem mchów czy glonów..

Oblicz wysokość raty

Płyty betonowe Archi Light - cegła
Płyty betonowe Archi Light - cegła
Preparat gruntujący weber.prim kwarc
Preparat gruntujący weber.prim kwarc

Środek chroni również przed niszczącym działaniem opadów atmosferycznych, szkodliwym działaniem mrozu oraz rozmaitych substancji jak np. sól drogowa. Nadaje się na różne powierzchnie, w tym także silnie zasadowe. Cechuje się szybkim wnikaniem w podłoże, szybko wysycha i nie daje efektu klejenia się.

Najważniejsze właściwości produktu:

  • niewielka masa cząsteczkowa - stąd bardzo dobre wnikanie w podłoże
  • nadaje się na podłoża silnie zasadowe (alkaliczne)
  • wysycha nie klejąc się
  • nadaje się także na podłoża lekko wilgotne
  • szybko daje efekt perlenia się wody - dlatego szybko staje się odporny wobec silnego deszczu

Baza małocząsteczkowy siloksan
Rozpuszczalnik występuje
Barwa

bezbarwny

Konsystencja ciekła
Gęstość od 0,75 do 0,85 g/cm3
Lepkość od 45 do 53 mPa s
Zawartość składników nielotnych od 4,8 do 5,8 % (m/m)
Stan powierzchni pokrytej powłoką po 200 cyklach zamrażania i odmrażania  powłoka bez zmian
Absorpcja kapilarna ≤ 0,1 kgm-2h-0,5
Dokument odniesienia:

AT-2007-03-1372/2

DZ 1372/02/13

Opakowania:

pojemnik 10 litrów, paleta 500 litrów

Magazynowanie i transport:

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż +300C

Zużycie

Podane poniżej wartości odnoszą się do dwukrotnego, nasyconego pokrycia obrabianej powierzchni. 

Materiał Zużycie Działanie
cement włóknisty 0,1 - 0,3 l/m2 b. dobre
beton 0,3 - 0,5 l/m2 dobre do b. dobre
beton lekki 0,5 - 1,0 ll/m2 b. dobre
cegła wapienno-piaskowa
(silikatowa)
0,4 - 0,5 l/m2 b. dobre
kamień sztuczny
(wiązany cementem)
0,2 - 0,3 l/m2 dobre
farby mineralne  0,1 - 0,3 l/m2 b. dobre
tynki mineralne  0,5 - 0,8 l/m2 b. dobre
kamień naturalny  0,1 - 1,5 l/m2 różne
cegła 0,4 - 0,8 l/m2 b. dobre
gips nie nadaje się  
farby na bazie żywic syntetycznych nie nadaje się  
tynki na bazie żywic syntetycznych nie nadaje się  

Środki bezpieczeństwa:

Rozpuszczalnik jest łatwopalny i dlatego w czasie stosowania preparatu nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzanie itp.). Stosując preparat w pomieszczeniu należy je intensywnie wietrzyć.

Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Zabrudzone preparatem miejsca ciała natychmiast przemyć wodą i mydłem. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Resztki produktu utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.