service-17-3.jpg
Bezpieczna wysyłka
Profesjonalnie zapakowana
service-18-3.jpg
ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE
801 009 509 | +48 95 7377771
service-19-3.jpg
SYSTEM RABATOWY
Dla stałych klientów
service-20-3.jpg
CERTYFIKATY
Gwarancja najwyższej jakości

Preparat gruntujący weber.prim kwarc

97,31 zł

Preparat gruntujący z piaskiem na gładkie i szczelne podłoża. Tworzy warstwę kontaktową pomiędzy podłożem a nową warstwą zaprawy. Po wyschnięciu, piasek zawarty w preparacie tworzy szorstką powierzchnię polepszając przyczepność nowych warstw. Żół†a barwa preparatu pozwala odróżnić miejsca zagruntowane od niezagruntowanych. Odporny jest na alkalia. Nadaje się do użytku wewnątrz jak i na zewnątrz. Nie zawiera rozpuszczalników. Gotowy do użycia.

Oblicz wysokość raty

Impregnat weber.tec 773 - transparentny
Impregnat weber.tec 773 - transparentny
Zamów próbki płyt Archi Light
Zamów próbki płyt Archi Light

Preparat nadaj się do gruntowania gładkich podłoży o małej chłonności przed położeniem zapraw klejowych i tynkowych. Nadaje się do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jest produktem jednokomponentowym i nadaje się od razu do użycia.

Najważniejsze właściwości produktu:

  • Tworzy warstwę kontaktową pomiędzy istniejącym podłożem a nową warstwą zaprawy
  • Po wyschnięciu piasek z preparatu tworzy szorstką powierzchnie polepszając przyczepność nowych warstw
  • Bardzo dobra przyczepność do gładkich i szczelnych podłoży
  • Żółta barwa preparatu ułatwia odróżnić miejsca zagruntowane od niezagruntowanych
  • Odporny na alkalia
  • Jednokomponentowy
  • Gotowy do użycia
  • Do wnętrz i na zewnątrz
  • Nie zawiera rozpuszczalników

Dane techniczne:

Wyrób zgodny z: PN-C-81906:2003 (rodz. III)
Ciężar właściwy ok. 1,26 g/cm3
Zużycie materiału: w zależności od podłoża
ok. 0,1-0,15 kg na 1 m2
Czas schnięcia: ok. 2-3 godziny
Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

* Przy temperaturze powietrza +20°C i wilgotności względnej 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

Opakowania:

Wiaderka 5 kg

Magazynowanie i transport:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych pomieszczeniach w temperaturze powyżej +5°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami.


Środki bezpieczeństwa:

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Należy chronić oczy i skórę. Prace wykonywać w odzieży ochronnej. W przypadku zanieczyszczenia preparatem: oczy przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.


Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być suche, mocne i zwarte. Podłoże należy oczyścić i odkurzyć. Zwrócić szczególną uwagę na dokładne usunięcie środków antyadhezyjnych stosowanych do deskowań. Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem lub wypalić. Słabe lub miękkie podłoża (np. bitumiczne) należy usunąć.


Warunki podczas stosowania i wiązania:


W czasie gruntowania temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +5°C do +25°C. Lekkie wietrzenie w trakcie i po nałożeniu preparatu przyspiesza jego wysychanie, ale należy unikać przeciągów.


Wskazówki wykonawcze:


Zawartość opakowania należy przed użyciem dokładnie wymieszać. Preparat gruntujący nanosić na podłoże równomierną, cienką warstwą za pomocą wałka malarskiego z krótkim włosiem lub szerokiego pędzla. Unikać tworzenia na podłożu kałuż z preparatu gruntującego. Czas schnięcia gruntu zależny jest od temperatury powietrza i podłoża oraz wilgotności. Zagruntowaną powierzchnię chronić przed zanieczyszczeniem. Zaprawy układać najpóźniej 24 godziny od nałożenia gruntu. Po przekroczeniu tego czasu gruntowanie należy powtórzyć.